Η PSS έχει πιστοποιηθεί στη διαχείριση ποιότητας σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 9001:2008 του 2008 και διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες
 

 • imageΝόμιμη Άδεια Λειτουργίας του Ν.2518/1997
 • Άδεια Ασύρματου Δικτύου
 • Υπεύθυνων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων – ΥΑΛΕ
 • Υπευθύνων Ασφάλειας και Συνοδείας Παιδιών
 • Χειρισμού Εξοπλισμού Ανίχνευσης Υπόπτων Αντικειμένων (Χ-RAY)
 • Υπεύθυνων Ασφαλείας Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων
 • Υπευθύνων Σχεδιασμού και Αντιεγκληματικής Πολιτικής
 • .Υπευθύνων Ασφαλείας Γηπέδων
 • Υπευθύνων Πληροφορικής και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
 • Συνοδείας και Προστασίας VIP
 • Χρηματαποστολών και Μεταφοράς Τιμαλφών Αντικειμένων

pss-logo-color.png
Υπηρεσίες Ασφάλειας
© 2022, PSS

Εγγραφείτε στο Newsletter

Για να ενημερώνεστε για τα νέα μας!