Προηγμένα οικιακά συστήματα ασφαλείας

Προηγμένα οικιακά συστήματα ασφαλείας

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, την παρακολούθηση αλλά και την συντήρηση υπερσύγχρονων συστημάτων ασφαλείας. Ακολουθώντας τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε χώρου οι άνθρωποι της PSS θα σας προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις στοχεύοντας στη  μέγιστη δυνατή ασφάλεια με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
Κέντρο λήψης σημάτων, με εικοσιτετράωρη λειτουργία

Κέντρο λήψης σημάτων, με εικοσιτετράωρη λειτουργία

Οι άνθρωποι της PSS θα ενεργήσουν άμεσα σε οποιοδήποτε σήμα κινδύνου ολόκληρο το εικοσιτετράωρο. Στέλνοντας περιπολικό της εταιρίας, ενημερώνοντας την αστυνομία, ειδοποιώντας τον συνδρομητή για το είδος του συναγερμού, αλλά και με πλήθος άλλων λεπτών ηλεκτρονικών χειρισμών (άμεση διακοπή ηλεκτροδότησης) θα φροντίσουν για τη προστασία της περιουσίας σας.
Περιπολίες

Περιπολίες

Τα ειδικά διαμορφωμένα οχήματα της εταιρίας κινούνται εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο γύρω από προκαθορισμένους χώρους φύλαξης, πιθανούς στόχους και περιοχές ευθύνης σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της αττικής και άλλων μεγάλων αστικών κέντρων.

Providing Security Services

Γιατί Εμάς;

Η PSS (Providing Security Services) ιδρύθηκε το 2001 και έχει σαν στόχο της την απόλυτη εξυπηρέτηση στον τομέα της ασφάλειας. Σχεδιάζοντας εξειδικευμένα προγράμματα φύλαξης και επενδύοντας στον κορυφαίο τεχνολογικό εξοπλισμό  η εταιρία κατάφερε σε μικρό χρονικό διάστημα να φτάσει στην κορυφή της κατηγορίας. H PSS αναλαμβάνει την φύλαξη επαγγελματικών εγκαταστάσεων και νοικοκυριών, την προστασία  υψηλών προσώπων, πολυτελείς μετακινήσεις, χρηματαποστολές,  την περιφρούρηση κοινωνικών εκδηλώσεων αλλά και την διασφάλιση του ηλεκτρονικού προφίλ μια εταιρίας ή ενός ιδιώτη.
Image
PSS

Μοναδικές Υπηρεσίες

Η PSS διαθέτει ειδική άδεια στο σχεδιασμό αντιεγκληματικής πολιτικής καθώς και πλήθος άλλων ελληνικών και διεθνών εγκρίσεων ακολουθώντας πάντα την ισχύουσα νομοθεσία. Όλοι οι συνεργάτες μας διαθέτουν  επαγγελματική εκπαίδευση ενώ παρακολουθούν προγράμματα διαρκούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης.
pss-logo-color.png
Υπηρεσίες Ασφάλειας
© 2023, PSS

Εγγραφείτε στο Newsletter

Για να ενημερώνεστε για τα νέα μας!